OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN S RAČUNALIMA

Osposobljavanje za siguran rad s računalom je zasebna kategorija u osposobljavanju za rad na siguran način. Zbog specifičnosti problema kao što je npr. izvor prirodne svjetlosti, ergonomski oblikovano radno mjesto, potrebe vježbi rasterećenja itd. zakonodavac razlikuje svako pojedino radno mjesto za računalom. Podizanjem kvalitete rada za računalom, osim što poštujemo zakon, izravno utječemo na kvalitetu proizvoda i efikasnost proizvodnog procesa, iskoristivost radne snage kao i na zadovoljstvo i zdravlje pojedinog radnika! Uz naš provjereni sustav za osposobljavanje na siguran način s računalima ulažete u sigurnu dobit te u pravni i humani kredibilitet svog poduzeća!


Obveza osposobljavanja radnika za rad na siguran način proizlazi iz čl. 7. Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05). Poslodavac mora osigurati osposobljavanje radnika koji rade s računalom za rad na siguran način i to prilikom prvog raspoređivanja na radno mjesto, te prije provedbe svake promjene koja bi mogla utjecati na sigurnost i zdravlje na tom radnom mjestu.


VEST ATEST Vukelić d.o.o.  provodi osposobljavanje prema programu koji osigurava da radnici budu upoznati sa svim okolnostima i zahtjevima glede sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu s računalom.


Bitno je naglasiti da kroz temeljni dokument zaštite na radu, procjenu opasnosti, konstatiramo koliko uistinu dnevno Vaš zaposlenik radi za računalom (Osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način - provodi se temeljem izrađene Procjene opasnosti, čija izrada je propisana Zakonom o zaštiti na radu čl. 27, 28, 59, 62 (NN br. 59/96, 94/96 i 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09  pročiščeni tekst).


Ako dnevni rad za računalom prelazi 4 sata (u 8 satnoj smjeni), zakonodavac propisuje obvezan periodički pregled vida kojeg u slučaju da poslodavac izradi procjenu opasnosti subvencira HZZO. Sama ušteda na liječničkim pregledima može biti znatno veća od cijene izrade procjene opasnosti!


Prema odredbi čl. 35. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN 2/09) troškove prethodnog pregleda radnika snosi poslodavac s tim da je Zavod obvezan vratiti poslodavcu taj iznos u roku od 45 dana od primitka zahtjeva za povrat uz predočenje odgovarajuće dokumentacije.

Prikaz koštanja za "Tipičan knjigovodstveni servis d.o.o."

  • Cijena procjene opasnosti ovisi o broju radnih mjesta kao i o broju lokacija (korištena 3 radna mjesta i 1 lokacija)
  • U prikazu je korištena prosječna cijena pregleda vida od 300 kn
  • Tipičan knjigovodstveni servis d.o.o."ima 10 zaposlenih koji rade za računalom više od 4 sata dnevno u prosjeku