IZRADA PROCJENE OPASNOSTI

Što je procjena opasnosti?

Procjena opasnosti je postupak kojim se utvrđuje razina rizika glede nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje radnika. (Pravilnik o izradi procjene opasnosti (“Narodne novine”, br. 48/97, 114/02, 126/03)

Izrada procjene opasnosti jedno je od općih načela, kojim se osigurava provođenje mjera zaštite na radu, utvrđenih člankom 18. ZZR i Pravilnikom o izradi procjene opasnosti (NN., br. 114/02 i 126/03) .  Izmjenama i dopunama ZZR, čl. 18. određena je obveza izrade procjene opasnosti za sve djelatnosti.

 

Povijest je ukazala na propust u vidu mnogih industrijskih nesreća vezanih uz prošlo stoljeće koje su rezultirale ljudskim žrtvama, tragedijama i financijskim katastrofama. Cijelom je svijetu dan danas poznat Černobil, neopisiva nesreća ali i prilika da takve katastrofe u budućnosti budu spriječene. Od sredine prošlog stoljeća do danas uistinu smo daleko odmakli po pitanju zaštite na radu čiji je procjena opasnosti temelj. Budite i vi dio te budućnosti!

Poslodavac je u suradnji s ovlaštenom ustanovom odnosno trgovačkim društvom za obavljanje poslova zaštite na radu kao što je VEST ATEST Vukelić d.o.o. dužan izraditi procjenu opasnosti, dokument na kojem se temelji zaštita na radu! Kako bi zaštitili sebe i svoje radnike kao i imovinu Vašeg poduzeća, izradite procjenu opasnosti koja će Vas uputiti na druge sadržaje vezane uz zaštitu na radu. Planirajte svoju budućnost i budite u nju sigurni!


Koga se to zapravo tiče?

                                                                       Članak 3.

Zakona o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96 i 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09  pročiščeni tekst)
(1) Obvezu izrade procjene imaju poslodavaci u djelatnosti poljoprivrede, lova i šumarstva, ribarstva, rudarstva, prerađivacke industrije, opskrbe električnom energijom, plinom i vodom, građevinarstvu, prometu, skladištenju i vezama, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi te u drugim djelatnostima za dijelove radnog procesa u kojima postoji mogućnost nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, te poremećaja u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje radnika.
(2) Obvezu izrade procjene imaju obrazovne ustanove s laboratorijima i radionicama praktične nastave.
(3) Obvezu izrade procjene opasnosti imaju i poslodavaci čija je djelatnost različita od djelatnosti navedenih u stavku 1. ovoga članka u slučajevima iz članka 20. stavka 4. i članka 21. stavka 4. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96 i 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09  pročiščeni tekst).


Obratite pažnju!

Za izradu procjene opasnosti primjenjuju se hrvatske metode ili (u njihovom nedostatku) u svijetu prihvaćene metode kao što su AUVA, BG, OZEPA, SME, WKO i dr. U vidu prevencije učestalih prijevara važno je na to obratiti pažnju. VEST ATEST Vukelić d.o.o. je tvrtka koja radi po verificiranim metodama!

Zakonodavac je predvidio kazne od 10000 kn do 40000 kn za poslodavace koji nisu izradili procjenu opasnosti!